Styrdokument

Så här står det under övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.  (LGR11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar