Kontaktuppgifter


  • Sjukanmälan: 0515- 436 01
  • Personalrummet: 031-7950503
  • Falken: 0708-470269
  • Uven: 0708 – 470045 
  • Klubb 3-5: 0708-470167 
  • Bamba: 031-7951887


Vid eventuella frågor kontakta oss gärna: 
Linda – linda.raudsepp@skola.molndal.se
Emma – emma.gramnes@skola.molndal.se
Marita – marita.lund@skola.molndal.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar